Over deze blog

Rechtenrede.org geeft commentaar bij de actualiteit vanuit een juridisch-wetenschappelijk perspectief. De rechtswetenschap excelleert in reflecteren op wat in rechte behoort: zij biedt een rationele methode om te onderzoeken welke rechtsnormen in onze maatschappij dienen te worden aanvaard. De blog gaat de weerbarstige werkelijkheid te lijf door die juridische methode toe te passen op een veelheid aan thema’s, actueel of minder actueel. Daarmee wordt de kennis van academische juristen toegankelijk gemaakt voor het maatschappelijk debat.